Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
Cedeo-certificeringsschema


Het CEDEO-onderzoek verloopt uiterst snel en efficiënt uit volgens het onderstaand schema. De aanpak is gestandaardiseerd volgens de CEDEO-norm.
Bij de CEDEO-certificering wordt steeds een gedetailleerd onderzoekverslag met de anonieme citaten van de referenten afgeleverd.
 
1.
Voorbereiding
Oplijsting - steekproef - aankondigingsbrieven
Onderzoek
Telefonisch onderzoek - onderzoekverslag - +80% score
3.
Afronding
Bevestigingsgesprek - eindrapport
4.
Start erkenning
CEDEO certificaat - start erkenning bij de Vlaamse overheid
5.
Opvolging
promotiemateriaal - instructiebrochure -
opvolging erkenning bij de Vlaamse overheid
 
 
 
 
1.
Voorbereiding
De adviesverlener en/of opleidingsverstrekker bezorgt de lijst van opdrachtgevers (klanten) van het voorbije jaar.
 
Gelieve contact op te nemen voor meer informatie in verband met de oplijsting van de opdrachtgevers.
 
Een steekproef wordt gemaakt en aankondigingsbrieven worden naar de klanten verstuurd.
 
Dank zij de aankondigingsbrief zijn de klanten op voorhand op de hoogte gebracht van het aankomende tevredenheidsonderzoek. Tegelijk wordt het bijkomend objectief met de erkenning bij de Vlaamse overheid voor de ondernemerschapsportefeuille vermeld.
 
In normale omstandigheden nemen 10 referenten deel aan de klantentevredenheidsmeting.
 
Gelieve contact op te nemen voor meer informatie in verband met de deelname criteria.
5 referenten wordt als absoluut minimum vereist voor het CEDEO-proces na bespreking en akkoord van het CEDEO-instituut.
 
Onderzoek
Zo snel mogelijk na de aankondigingsbrief wordt telefonisch contact opgenomen met de klanten voor het tevredenheidsonderzoek. Het meest gepaste moment voor het telefonisch onderzoek wordt in overleg met de betrokken contactpersoon vastgelegd.
 
De telefonische onderzoeken gebeuren zeer zorgvuldig zodat de klanten een aangenaam gevoel hebben over hun medewerking.
Hierbij wordt niet koudweg een vragenlijst overlopen, maar wordt een interactief gesprek aangegaan met de klanten waardoor deze heelwat interessante informatie 'uit de buik' meedeelt. Deze informatie wordt zorgvuldig genoteerd.
 
Tijdens het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan bod. De klanten geven voor elk telkens een score van "zeer tevreden" tot "zeer ontevreden".
 
Voortraject - eerste indrukken 
Offerte - plan van aanpak of opleidingsprogramma
Uitvoering van de adviezen of opleiding
Kwaliteiten van de adviseur(s)/consultant(s) of trainer(s)
Lesmateriaal (uitsluitend opleiding)
Accommodatie (uitsluitend opleiding)
Afronding van de projecten of trainingen
Organisatie - administratie
Relatiebeheer op langere termijn
Prijskwaliteit verhouding
Globaal, project en samenwerking, of opleiding
 
In heel wat gevallen is gebleken dat dit onderzoek bevorderlijk werkt voor de relaties met de klanten achteraf.
 
De advies- en/of opleidingsinstantie ontvangt een zeer gedetailleerd onderzoekverslag met de anonieme citaten van de klanten.
 
Het CEDEO-instituut berekent de score volgens de CEDEO norm. 80% of meer van de tevredenheidsmetingspunten dienen "tevreden" tot "zeer tevreden" te zijn.
 
3.
Afronding
Tijdens het bezoek aan de advies- en/of opleidingsinstantie wordt een afrondend bevestigingsgesprek gehouden.
 
Tijdens dit gesprek wordt allereerst het onderzoekverslag besproken.
 
Ter bevestiging van deze resultaten wordt onder andere aan de hand van een vragenlijst meer informatie over de advies- en/of opleidingsinstantie samen met toevoegingen aan het onderzoekverslag in overleg besproken en genoteerd. Dit resulteert in een eindrapport dat aantoont dat deze voldoende bedrijfsgerichtheid, kwaliteit en continuïteit kan garanderen naar de huidige en nieuwe klanten toe, en dit met oog op de 3 jaar geldende CEDEO erkenning.
 
Ook wordt de werking van de ondernemerschapsportefeuille van de Vlaamse overheid uiteengezet.
 
Het CEDEO-instituut dat over de CEDEO-norm binnen de Benelux waakt, ontvangt het eindrapport en kent het CEDEO-certificaat al of niet toe op basis van de CEDEO voorwaarden.
  
4. 
Start erkenning
Indien geslaagd wordt het CEDEO-certificaat toegestuurd in de vorm van diploma naar de advies- en/of opleidingsinstantie. 
 
6.
Opvolging
CEDEO bezorgt de advies- en/of opleidingsinstantie elektronisch promotiemateriaal.
 
Het CEDEO-certificaat is 3 jaar geldig, wat eveneens geldt voor de erkenning bij de Vlaamse overheid.
 
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools