Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
Corrigerende en preventieve maatregelen


Atomo - Ann Vandingenen (Master of Science in TQM), 17 januari 2006
De ISO 9001:2000 norm eist dat u over een geschreven procedure beschikt voor zowel corrigerende als voor preventieve maatregelen. Wat is nu precies het verschil tussen deze maatregelen en op welke wijze kan me hier invulling aan geven.
 
Corrigerende maatregel
 
Men spreekt over een corrigerende maatregel indien er een actie ondernomen moet worden om iets recht te zetten. Dit houdt intrinsiek in dat er ook iets mis is gegaan.
 
Voorbeelden hiervan zijn: foute productie, foute levering bij de klant, een klacht van een klant, verkeerde rapportage waardoor verkeerde acties ondernomen zijn.
 
Om de tekortkoming op te lossen is er een analyse nodig en wordt er gezocht naar een effectieve oplossing die dit probleem voor niet alleen voor dit moment maar ook voor de toekomst oplost.
 
Preventieve maatregel
 
Men spreekt pas over een preventieve maatregel indien er acties ondernomen worden om in de toekomst mogelijke problemen te voorkomen.
 
Dit houdt intrinsiek in dat dat er zich nog geen problemen of tekortkomingen hebben voorgedaan.
 
Mogelijke bronnen voor corrigerende maatregelen
 
klachten van klanten
interne klachten en opmerkingen
tekortkomingen tijdens interne audits
incidenten met leveranciers
tekortkomingen geconstateerd aan de hand van de prestatie-indicatoren
...
 
Deze tekortkomingen komen meestal ter sprake tijdens:
 
interne audits
klanten tevredenheids enquêtes
management reviews
personeelsevaluaties
 
Mogelijke bronnen voor preventieve maatregelen
 
Preventieve maatregelen zijn iets moeilijker te detecteren doch niet onmogelijk.
In de praktijk worden er vaker preventieve maatregelen genomen zonder dat men het expliciet onder deze noemer plaatst.
 
Het is daarom aan te raden tijdens de management review steeds even de reflectie te maken of er geen preventieve maatregelen spontaan zijn genomen of dat er geen preventieve maatregelen mogelijk zijn. Dit is mogelijk door een snelle analyse van de mogelijke toekomstige risico's van een bepaald bedrijfsproces.
 
Enkele voorbeelden: 
 
Mogelijk risico
 
Preventieve maatregel 
In een toekomstige drukke periode kan de bereikbaarheid van de klant in het gedrang komen.
Nieuwe regeling van de telefooncentrale zodat er steeds permanent iemand aanwezig is
 
 
 
Mogelijk risico 
 
Preventieve maatregel
Er kan een te snelle levertijd beloofd worden aan de klant.
 
Doorlooptijd grondig analyseren en interne doorlooptijden vastleggen, communiceren en opvolgen
 
 
 
Mogelijk risico
 
Preventieve maatregel
Door aanwerving van nieuwe personeelsleden dreigen bestellingen van klanten niet correct genoteerd te worden. 
 
Zeer gerichte opleiding van het nieuwe personeel; interacties en informatiestroom goed vastleggen in afspraken en procedures
 
 
 
Voorbeeld procedures
 
 

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools