Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
Kwaliteit in bedrijf


Wat kan er nu zoal verkeerd gaan met een team?

Veel voorkomende valkuilen bij teamwork

Binnen teams kan wel eens wat misgaan. Dat kan te maken hebben met intermenselijke situaties, maar ook met omstandigheden die onvoldoende ruimte geven aan een team om adequaat te functioneren. ManagementDossier zet een aantal valkuilen voor u op een rijtje.

Het is niet altijd goud wat er blinkt'. Een bekend gezegde, dat overigens ook geldt voor teamwork. Het gaat nu eenmaal niet altijd goed... Wat kan er nou zoal verkeerd gaan? Nou, veel. Maar in het slechtste geval houdt u er een aantal gedemotiveerde, cynische medewerkers aan over, die nog zelden ergens bij betrokken willen/kunnen worden...En dat is eigenlijk toch wel erg. U hebt het tegenovergestelde bereikt van wat u had willen realiseren, nietwaar? Wat is nu de reden voor zo'n mislukking. Vaak heeft het te maken met het organiseren van teambuilding-activiteiten die weinig of niets te maken hebben met de normale gang van zaken in het bedrijf. Een voorbeeld: De werknemers van een bedrijf worden voor een teambuilding event uitgenodigd. En laten we er ook nog even vanuit gaan dat het werkelijk een activiteit is die de mensen nader tot elkaar brengt en in staat is een teamspirit te kweken. Maar wat denkt u dat er gebeurt als verder de beoordeling en erkenning in die organisatie gebaseerd is op individuele prestaties...? Juist, in het gunstigste geval heeft dat teambuilding gebeuren geen enkel (positief) effect gehad.

Een teambuilding-gebeuren dat geen enkele relatie heeft tot wat er op de werkvloer gebeurt, is gedoemd tot mislukken. Sterker nog, als u op de werkvloer geen opvolging kunt geven aan dat teambuilding-gedoe, had u er beter niet aan kunnen beginnen. Vertrouwen wordt erdoor ondermijnd, de motivatie ebt weg, de moraal komt onder druk en de productiviteit zakt in... En nog erger, de mensen die graag een bijdrage zouden willen (en kunnen) leveren, vertrekken... Geen opvolging geven aan de activiteit wordt door mensen gezien als geldverspilling en vooral als zonde van de inspanning en tijd.

De meest voorkomende valkuilen bij teamwork zijn de volgende (Hackman 1999):

  • Groepsdenken
  • Conformisme
  • Risky shift
  • Belonen van individuen in plaats van het team
  • Geringe zelfstandigheid
  • Te weinig richting/visie
  • Geringe onderlinge afhankelijkheid

Groepsdenken

Het functioneren in groepen heeft bepaalde gevolgen voor het denken van mensen. Zo veroorzaakt de 'veilige' groep al snel de illusie dat je niets meer kan gebeuren. Er worden extreme risico's genomen, men negeert gevaar dat overduidelijk aanwezig is en is uitbundig optimistisch. Een ander risico is dat men een eigen moraliteit hanteert, waardoor het ethische aspect van het eigen handelen naar de achtergrond wordt verdrongen. De groep creëert ook negatieve stereotyperingen van rivalen buiten de groep. Wie zich tegen dit soort excessen keert, wordt door de groep als 'ontrouw' bestempeld. Het gevolg is dat men afwijkende visies voor zich houdt. Dat op zich zorgt weer voor een gevoel van unanimiteit – immers, wie zwijgt stemt toe, of in dit geval: is het met ons eens – dat niet reëel is.

Conformisme

Conformisme slaat op het aanpassen van zichzelf aan het gedrag en aan de opvattingen die heersen in een bepaalde groep om binnen de groep geaccepteerd te worden. Mensen zijn sociale wezens en willen daarom graag bij een groep horen en relaties aangaan met andere mensen (bijvoorbeeld een vriendenkring). Daarom beschikken zij over een conformiteitdrang: de neiging om zich aan te passen. Past iemand zich niet aan, loopt deze persoon het risico buiten de groep te worden gezet. De neiging tot conformisme kan zowel voorkomen in kleine groepen, zoals een vriendenkring, alsook in grotere gemeenschappen, zoals een maatschappij.

Risky Shift

Teams hebben soms de neiging besluiten extremer te nemen dan de teamleden individueel zouden doen. De groep is conservatiever of neemt juist meer risico. Wat je alleen nooit zou durven, wordt in eens aanvaardbaar. Er is sprake van een verschuiving van de risicogrens, van de 'risky shift'.

Belonen van individuen in plaats van het team

Eigenlijk komt dit aan het begin van dit artikeltje al aan de orde. Als je de individuen beloont, zul je geen teamwork krijgen. Beloning en teamwork horen op elkaar te worden afgesteld. Er ontstaat individualisme in een team als de mensen weten dat een man of vrouw voor het resultaat zal worden beloond.

Geringe zelfstandigheid

Geringe zelfstandigheid is fnuikend voor een teaminspanning. Steeds weer moeten vragen om toestemming, niets zelf kunnen beslissen... Het is een reden waarom een team al gauw het bijltje er bij neer legt. Het is een forse demotivator.

Te weinig richting/visie

Als het niet duidelijk is wat er van het team wordt verwacht, hoe kunt u dan denken dat er sprake zal zijn van enig resultaat? Het is dus belangrijk dat het team duidelijk voor de geest staat wat men wil. De doelstelling dient duidelijk en begrijpen te zijn. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat men 'maar wat doet' en dat dit niet bijdraagt aan de missie van de organisatie.

Geringe onderlinge afhankelijkheid

Een team dat als los zand aan elkaar hangt zal ook tot weinig resultaat komen. Daarom is een zekere onderlinge afhankelijkheid nodig. Temeer daar die afhankelijkheid ook aangeeft dat er een goede keuze is gemaakt uit de diverse disciplines en er van weinig overlap sprake is.

 

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools